Visie

Hoe eerder, hoe beter!

Is het duidelijk dat iemand waarschijnlijk niet meer terugkeert naar zijn eigen werkplek? Wacht dan niet met het vragen om een arbeidsdeskundig advies totdat de Wet Verbetering Poortwachter u daar toe dwingt. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe kleiner de kans dat de wachttijd voor de WIA helemaal wordt volgemaakt.

Meer kans op succes
Ook een werknemer wil meestal weer graag aan de slag, in zoverre zijn behandeling dat toelaat uiteraard. Desnoods via een andere baan of vrijwilligerswerk. Ook hiervoor geldt: hoe eerder de juiste stappen worden gezet, hoe groter de kans op succes.

Met gericht advies
Mijn arbeidsdeskundige adviezen bestaan altijd uit gerichte stappen voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarmee help ik beide partijen een mogelijke impasse te doorbreken.