Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek
Een arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van een re-integratietraject. Welke mogelijkheden zijn er? Welke acties zijn daarvoor nodig? Wat zijn de medische beperkingen daarbij? Ik zorg voor een onafhankelijk advies, met duidelijke stappen voor beide partijen. Als lid van een landelijk netwerk van arbeidsdeskundigen kan ik het onderzoek op korte termijn uitvoeren.

Ook particulieren die een second opinion willen, kunnen bij mij terecht voor een arbeidsdeskundig onderzoek: ik zorg voor een persoonlijk advies op maat.

Plaatsing mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
Een daginvulling is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen die vanwege beperkingen bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Om die groep te ondersteunen in hun zoektocht naar geschikt werk, investeer ik veel in mijn contacten met werkgevers, mediators, maatschappelijk werkers en andere arbeidsdeskundigen in de regio. Dankzij dit uitgebreide netwerk weet ik welke mogelijkheden er zijn en kan ik snel eventuele impasses doorbreken.

Loonwaardebepaling
De loonwaarde van een werknemer is extra belangrijk geworden door de Participatiewet. Grotere werkgevers moeten straks een quotum arbeidsbeperkten in dienst hebben. Als daarbij uit een loonwaardebepaling blijkt dat een werknemer door zijn beperking minder verdiencapaciteit heeft dan een reguliere werknemer, mag de werkgever die persoon minder betalen. Soms zelfs minder dan het wettelijk minimumloon. Ik bereken de loonwaarde met de UWV-methodiek of de methode van Dariuz.